Home         Prodej řeziva        Doprava        Kontakt

Sušení řeziva v kondenzační sušárně

Sušení řeziva probíhá při teplotách do 60°C kondenzačním způsobem, tzn. vysoušením obíhajícího vzduchu. Na kvalitu sušení má největší vliv rychlost nárůstu teploty a vlhkostní gradient, tj. rozdíl mezi relativní vlhkostí vzduchu a vlhkostí dřeva. Pokud je gradient příliš velký, dojde k rychlému vysušení povrchové vrstvy dřeva která se uzavře čímž se sníží rychlost poklesu vlhkosti v celém objemu. U listnatých druhů dřev může v krajním případě dojít i k popraskání vnitřních vrstev, což se projeví při následném zpracování. Při malém gradientu sice znehodnocení dřeva nehrozí, nicméně se značně prodlužuje doba sušení a celý proces se stává neekonomickým. V naší sušárně je celý proces sušení řízen počítačem s nepřetržitým sledováním důležitých hodnot jako jsou teplota a vlhkost vzduchu, vlhkost dřeva na několika místech apod. Při použití speciálního programu pro konkrétní druh a tloušťku dřeva, je dosaženo maximální kvality sušení v nejkratším možném čase. 

Dalším velice důležitým parametrem pro dosažení požadovaného výsledku je kvalita proložení. Než se pustíte do této činnosti přečtěte si jak správně proložit řezivo.

Pro více informací o volných kapacitách, cenách apod. nás prosím kontaktujte na tel. 602 449 350.